"Bir milletin büyüklüğü hayvanlarına nasıl davrandığıyla anlaşılabilir"

"The greatness of a nation can be judged by the way its animals are treated"

Gücümüzün sadece arkasında durduğumuz kelimelerden değil, en önemlisi girişimlerimiz ve eylemlerimizden kaynaklandığına inanıyoruz. 2013 yılında Ankara'nın soğuk dağlarında doğan tek bir fikir - başıboş köpekleri beslemek ve bakımını yapmak - organizasyonumuzun kurulmasına yol açtı. Tek bir bireyin çabalarından esinlenerek, bir grup hayvan sever, dağlarda terk edilmiş muhtaç ve ihmal edilmiş köpekler sorununu çözmeye başlamak için bir araya geldi. SOKAKTA KALANLAR DERNEĞİ'ni böyle kurduk.

We believe that our strength lies not only in the words we stand by, but most importantly through the actions of our initiatives. In 2013, a single idea born in the cold mountains of Ankara - to feed and care for stray dogs - led to the creation of our organization. Inspired by the effort of a single individual, a group of  animals lovers came together to start tackling the problem of needy and neglected dogs abandoned in the mountains. This is how we founded SOKAKTA KALANLAR DERNEGI.

Siesta
TakeAPeak
Feeding3
Feeding1
Feeding
Deffense
inbox
Faruk

Hayvan aktivistleri güçlerini birleştirdiğinde - kolektif deneyimimiz daha fazlasını başarabileceğimiz anlamına gelir.

When animal activists join forces - our collective experience means we can achieve more.

Faaliyetler/Activities

Değişimi Başlatmak/Bringing Change

Hayvan Kurtarma ve Bakımı/Animal Rescue and Care

Adım adım/One Step at a Time

SOKAKTA KALANLAR DERNEGI olarak, bu konuyu ele alma çabalarımızı hızlandırmaya kendimizi adadık. Hayvan Kurtarma ve Bakımı hiçbir şekilde kolay bir başarı değildir, ancak işbirliği ve toplumun güçlendirilmesi yoluyla bu alandaki ilerlemeyi kolaylaştırabileceğimize inanıyoruz. Her zaman bir fark yaratmaya çalışıyoruz ve sizi daha fazla bilgi edinmeye ve desteğinizi vermeye davet ediyoruz.

At SOKAK KALANLAR DERNEGI, we are dedicated to stepping up our efforts in addressing this issue. Animal Rescue and Care is by no means an easy feat, but through cooperation and community empowerment we believe we can facilitate progress in this area. We are always striving to make a difference, and invite you to learn more and lend your support.

Evlat Edinme Hizmetleri/Adoption Services

Ebeveynlik DNA değil, sevgi gerektirir/Parenthood requires love, not DNA

Bu girişim ile hedefimiz yeni bir aile üyesi için büyük fırsatları teşvik etmektir. Doğru kaynaklara erişim ve toplumumuzda çok sayıda sokak köpeği ile, herhangi bir ücret ödemeden terk edilmiş ve ihtiyacı olan sevimli bir köpek yavrusu için sonsuza kadar güvenli bir ev sağlama seçeneğine sahipsiniz. Kendinizi ve yaşamını ısıtarak bizim ve toplumun kahramanı olun.

 

With this initiative, our goal is to promote great opportunities for a new family member. With access to the right resources, and with a lot of stray dogs in our community, you have the choice to provide a forever safe house for an abandoned and in need cute puppy with no charge of any kind. Be our and the society's hero by warming up your and his/her life.

“Saf sevgiyi iletecek kadar evrimleşen tek canlılar köpekler ve bebeklerdir.”

“The only creatures that are evolved enough to convey pure love are dogs and infants.”

Johny Depp

İletişim/Contact

SOKAKTA KALANLAR DERNEĞİ

Boztepe mah.Ziya Oralay cad.No:492 ÇANKAYA ANKARA TURKEY

contact@sokaktakalanlar.org

+90 545 563 90 90

Gönderdiğiniz için teşekkürler!/Thanks for submitting!